Wernisaż prac Lucjusza Sawickiego

Wernisaż prac Lucjusza Sawickiego

Otwarcie wystawy i prezentacja prac. W miniony piątek w lokalu Kwestia Czasu znajdującym się przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbył się Wernisaż prac Lucjusza Sawickiego. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać i zakupić kolaże artysty powstałe w przeciągu...
Upłynął termin zadawania pytań w Konkursie

Upłynął termin zadawania pytań w Konkursie

Informujemy, że zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego konkursu ideowego na koncepcję zagospodarowania Placu NZS w Białymstoku, minął czas przewidywany na zadawanie pytań oraz, że nikt nie skorzystał z tej możliwości. Przypominamy że składać prace można od 4 do 6...
Debata nad przyszłością Placu NZS

Debata nad przyszłością Placu NZS

Plac NZS – miejsce dla ludzi! Debata społeczna. Jako Inicjatywa Plac NZS przedstawimy swoją wizję zagospodarowania Placu NZS oraz pomysł na kierunek rozwoju centrum Białegostoku. Zapraszamy mieszkańców, władze miasta, radnych, studentów, reprezentantów różnych...