Upłynął termin zadawania pytań w Konkursie

utworzone przez | Mar 27, 2018

Informujemy, że zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego konkursu ideowego na koncepcję zagospodarowania Placu NZS w Białymstoku, minął czas przewidywany na zadawanie pytań oraz, że nikt nie skorzystał z tej możliwości.
Przypominamy że składać prace można od 4 do 6 kwietnia 2018r.
Jednocześnie informujemy że zmieniony został adres na który można wysyłać prace konkursowe. Prosimy o przesyłanie swoich projektów na:
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczno-Socjologiczny,
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
15-001 Białystok

Dzięki tym zmianom, koncentrujemy nasze działania bliżej placu który chcemy kreować.

Share This

Udostępnij

Podziel się z przyjaciółmi informacją o naszej inicjatywie!