Jesteśmy mieszkańcami Białegostoku, wywodzimy się ze środowiska Niezależnego Zrzeszenie Studentów – od jego powstania do dziś. Obserwujemy ze smutkiem i coraz większym niepokojem podział zachodzący w polskim społeczeństwie. Uważamy, że wobec narastającego problemu braku wzajemnego zaufania oraz eksponowania podziałów, a także wobec demolowania wspólnoty powinniśmy w naszej „małej ojczyźnie” – Białymstoku – zrobić wszystko, aby działania obywatelskie kierować na to, co łączy. Powinniśmy przywrócić w naszym życiu szacunek i zaufanie wzajemne, niezależnie od tego co nasz różni.

 

Uważamy, że niezależnie od opcji politycznych i światopoglądu, trzeba szukać rozwiązań i projektów, które pomogą uczynić białostocką społeczność bardziej solidarną i przyjazną dla wszystkich. W naszym życiu publicznym potrzebna jest dyskusja  oraz otwartość. To będzie rzeczywiście gwarantem, że nic nie zostanie nam narzucone, a każda decyzja zarządzających naszą „małą ojczyzną” będzie szeroko konsultowana, tak, żeby zmiany w naszej przestrzeni publicznej miały na celu dobro wspólne.

Chcemy…

 • Umacniać społeczeństwo obywatelskie.
 • Pobudzać i inicjować aktywności białostoczan w zakresie spraw ważnych
  dla mieszkańców miasta.
 • Włączać się w procesy decyzyjne, mające wpływ na jakość życia mieszkańców miasta.
 • Wspierać aktywność mieszkańców miasta w różnych dziedzinach życia społecznego,
  w tym edukacji, nauki, kultury, informacji, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, pomocy społecznej, działalności charytatywnej.
 • Poszerzać wiedzę i kompetencje mieszkańców Białegostoku w dziedzinach istotnych
  z punktu widzenia społecznego.
 • Pomagać w rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Będziemy...

 • Prowadzić działania edukacyjne, wydawnicze i animacyjne, organizować szkolenia, debaty, konferencje, seminaria, koncerty i wystawy.
 • Kształtować debaty publiczne w dziedzinach zgodnych z działalnością Stowarzyszenia.
 • Inspirować, podejmować i wspierać różnorodną działalność kulturalną i artystyczną.
 • Współpracować z innymi organizacjami, organami państwa, podmiotami gospodarczymi
  i osobami fizycznymi, a także z fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, działających w różnych miastach Polski,
 • Opiniować przedsięwzięcia wiążące się z celami Stowarzyszenia.

Pytania do nas?

Napisz!

Korzystaj z formularza poniżej.

2 + 15 =

Adres do korespondencji

ul. Sienkiewicza 49/105
15-002 Białystok

Plac NZS

Share This

Udostępnij

Podziel się z przyjaciółmi informacją o naszej inicjatywie!