AUTOR PRACY – Maciej Michał Górz – Kraków

I NAGRODA – 2000 zł

NAGRODA SARP – 1000 zł

UZASADNIENIE WERDYKTU.

W pracy przedstawiono wyraziste, kompleksowo opracowane rozwiązanie projektowe, które, zdaniem jury, w sposób najbardziej trafny spełnia założenia programowe konkursu. Nowo projektowany plac miejski został integralnie powiązany zarówno z budynkiem Uniwersytetu w Białymstoku, jak i sąsiednią zabudową usługowo-mieszkaniową. Dzięki tak przyjętym założeniom przestrzeń ta staje się naturalną kontynuacją Rynku Kościuszki, uzupełniając jednocześnie jego ofertę funkcjonalno-programową. Od strony zabudowy usługowo-mieszkaniowej, w celu zniwelowania potencjalnych uciążliwości jakie wiążą się z codziennym funkcjonowaniem placu, zaproponowany został pas wysokiej zieleni izolacyjnej. Przestrzeń ta została dodatkowo wzbogacona o elementy kubaturowe (pawilon) oraz małej architektury i niskiej zieleni. Uwagę zwraca też interesująca grafika posadzki, inspirowana fasadą sąsiedniego budynku Domu Handlowego Central.

Podsumowując, należy podkreślić, że projekt jest stosunkowo prosty w realizacji, a zaproponowane w nim rozwiązania komunikacyjne nie wpłynął w sposób negatywny na funkcjonowanie tej części miasta.

KOMPOZYCJA 
Głównym celem było rozbicie przytłaczającego na szereg mniejszych wnętrz o odmiennym programie funkcyjnym. 
Projekt w swoim założeniu przy pomocy prostych środków stworzyć oryginalną przestrzeń pozwalającą na etapowanie 
inwestycji, dopasowanie do miejskiego budżetu i korespondencją tożsamością Białegostoku. Projekt inspirowany
był koncepcją powojennej odbudowy Białegostoku autorstwa Stanisława Bukowskiego - unikalnej próby pogodzenia
baroku i modernizmu. projekt podkreśla oś, ul. M. Skłodowskie-Curie, lecz równocześnie rozbija plac na szereg
mniejszych wnętrz. Druga znacząca oś kieruje się na DH Central W ten sposób barokowa kompozycja (z lat 50)
znalazła się w modernistycznych ramach.
  
POSADZKA
Posadzka głównego wnętrza placu z wysokiej jakości płyt betonowych nawiąże swoim wzorem unikalnej na skalę 
polską elewacji DH Central. Nawierzchnie chodników powstaną z prostokątnych płyt granitowy. Fragmenty placu 
otrzymają zabezpieczoną nawierzchnię drewnianą.

ETAPOWANIE
Dzięki etapowaniu prac trawnik na środku placu zostanie włączony do przestrzeni publicznych. Po upływie
kilku miesięcy po przedeptach będzie można ocenić najpopularniejsze szlaki. Dopiero wtedy zostanie wykonana 
główna posadzka - by sprostać wymaganiom użytkowników.

PROGRAM FUNKCJONALNY
Plac NZS powinien wyrażać tożsamość Białegostoku jako miasta akademickiego. Główne wnętrze placu to 
reprezentacyjne forum, choć za sprawą zieleni i elementu wodnego pozbawienie krepującego monumentalizmu. 
Główny trakt jest wystarczająco szeroki, by mógł odbywać się tu podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, kino 
plenerowe, czy pokazy i lekcje tańca.plac będzie częściowym odciążeniem dla zbyt małego Rynku Kościuszki.

DETALE
Każda z dwóch wiat posiada inną funkcję dodatkową: ta od strony wschodniej samoobsługową toaletę publiczną,
zaś ta od zachodniej kiosk. Sugeruje się, by forma wiat możliwie przyjazna dla użytkowników i wtapiająca 
się w tło - przykładem mogą być boczne ściany porośnięte przez pnącza zimozielone. Nietypowym dodatkiem 
ławka - huśtawka.

PAWILON
Pawilon pozwoli przenieść życie miejskie na środek placu i podzielić obszerne wnętrze. W mieszczącej się
tam klubokawiarni mogą odbywać się spotkania i prelekcje o charakterze naukowym i artystycznym. Ale zarówno 
będzie to miejsce, w którym można wypożyczyć leżak i zrelaksować się w centrum miasta.

CZYTELNIA OTWARTA
Zagłębiony fragment placu o drewnianej nawierzchni, obsadzony świdośliwami będzie namiastką kampusu w centrum
miasta - poza tym, że będzie służyła studentom do nauki, pozwoli na zorganizowanie otwartego wykładu lub
zajęć dla seniorów.

SKWER POD CENTRALEM
Skwer pod DH Central będzie lustrzanym odbiciem Czytelni Otwartej. To miejsce na codzienne plotki, relaks
w cieniu, rozmowy około-zakupowe i po prostu obserwowanie życia miejskiego. Usytuowanie minimalistycznych 
latarni ma podkreślić kształt placu dzięki regulowanym źródłom światła zapewnić równomierne oświetlenie. 
Pozwoli to zmniejszyć liczbę słupów. Dodatkowo sugeruje się iluminację elewacji dawnego Gmachu Partii, 
szczególnie kolumnadę. Ważnym akcentem świetlnym powinien być także słynny neon DH Central.

ZIELEŃ
Przy kształtowaniu zieleni głównym celem było zachowanie wszystkich drzew i utrzymanie bilansu powierzchni 
biologicznie czynnej sprzed przebudowy. Będzie ona bardziej rozproszona , lecz wzrośnie jej jakość. Zwykłe 
trawniki znajdą się blisko posadzki placu, bardziej zewnętrzna strona zostanie urządzona kompozycjami bylin i 
traw. Pojawi się też łąka kwietna. zasadzonych będzie 41 drzew - będą to świdośliwy.

MAŁA ARCHITEKTURA
Mała architektura ma stanowić tło i nie kontrastować ze stylizowaną częścią ulicy Suraskiej. Ławki w obrębie
głównej płyty placu przyjmą formę wysuniętych, obłożonych drewnem płyt betonowych. Kosze na śmieci i ławki dla
rowerów powinny przyjąć możliwie proste formy.

DOSTĘPNOŚĆ
Przewidziano potrzeby osób o ograniczonej mobilności. Standardem będą krawężniki obniżone do 0 cm. Naturalny 
spadek terenu na większości obszaru zostanie zniwelowany. By to zbilansować, spadki zostaną przeniesione na 
obszar łąki kwietnej omijanej przez ciągi piesze. Dla niewidomych przewidziano sieć płytek prowadzących, która
pozwoli odnaleźć się w złożonej przestrzeni placu.

KOMUNIKACJA
Wszystkie linie kursujące przez plac będą zatrzymywały się na wspólnych przystankach. Brak zatok autobusowych
zwiększy bezpieczeństwo i uspokoi ruch. Na uspokojenie ruchu i wzrost bezpieczeństwa wpłynie brak zatok 
autobusowych, pasy ruchu zwężone do 3m i geometria jezdni. Ulica Marjańskiego będzie ślepa - otrzyma funkcję 
zaplecza parkingowego. Powstaną cztery większe parkingi rowerowe. Ze względu na przystanek autobusowy 
zdecydowano się kontynuować dwukierunkową ścieżkę od skrzyżowania ul. Kalinowskiego i Grochowej, wzdłuż 
północnej strony Parku Centralnego. 

Najbardziej uczęszczane miejsce na skraju placu zajmie miejska galeria sztuki. Forma nawiązuje do słynnych
"spodków". Krąg Sztuki daje możliwość organizacji wystaw plenerowych - od fotografii po rzeźbę. To także zachęta
do odwiedzenia muzeów  codzienny kontakt ze sztuką - w drodze do pracy czy na zajęcia.

Propozycja mobilnych mebli w dwóch wariantach: pierwszy - do siedzenia i leżenia, drugi do pracy i nauki. Każdy 
mebel posiada kółka po odblokowaniu umożliwiające jego przesuwanie. Kształt mebli umożliwia ich dowolne 
zestawianie. Każdy mebel posiada donicę, w której mogą zostać zasadzone kwiaty.

Element wodny zostanie zaprojektowany w nawiązaniu do skweru Konstantyna I wielkiego. Pozwoli to zwiększyć 
spójność przestrzeni w centrum narażonej na nadmiar form.


Share This

Udostępnij

Podziel się z przyjaciółmi informacją o naszej inicjatywie!