II NAGRODA – 1000 zł

Autorki projektu Ada Bojarska – Wolica; Martyna Katarzyna Dragan – Pustków; Aleksandra Adamiec – Siennica.

UZASADNIENIE

Zgodnie z założeniami autorskimi przestrzeń placu ma umożliwiać rozmaite formy aktywności społecznej. Przewidziane tu zostało miejsce do nauki dla studentów, plac zabaw dla dzieci, skatepark oraz rodzaj zagłębionego w posadzce mini-amfiteatru, w którym mogłyby odbywać się projekcje plenerowe. Nowo projektowana przestrzeń jest w swojej formie miękka, organiczna z dużą ilością zieleni wysokiej i niskiej. Niewątpliwą wartością pracy są dopracowane i oryginalne w swej formie rozwiązania małej architektury i mebla miejskiego. Główna komunikacja kołowa skierowana została bocznie i umożliwia połączenie ulic M. Skłodowskiej-Curie i Kalinowskiego. Komunikacja autobusowa natomiast przepuszczona została przez środek placu. Rozwiązanie to budzi pewne wątpliwości, gdyż zarówno kompozycyjnie, jak i funkcjonalnie dzieli ono plac na dwie części.

Opis.

NOWE OBLICZE – PLACU NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW W BIAŁYMSTOKU

Ideą projektu jest oddanie przestrzeni placu mieszkańcom Białegostoku. Głównym założeniem koncepcji jest stworzenie wielofunkcyjnego, bezpiecznego i atrakcyjnego dla każdej grupy społecznej miejsca.

Szeroka analiza komunikacji wokół placu pozwoliła wysnuć wniosek, że wyłączenie z ruchu samochodowego ul. W. Liniarskiego, ul. Suraskiej oraz ul. J. Marjańskiego nieznacznie wpłynie na płynność przepływu komunikacji samochodowej. Główna komunikacja odbywać się będzie na odcinku ul. M. Skłodowskiej-Curie – ul. K. Kalinowskiego. Aby zrealizować zamysł przestrzeni przyjaznej pieszym, drogo została wyniesiona na poziom placu. Komunikacja zbiorowa została usprawniona dzięki dodaniu buspasów oraz poprowadzeniu przebiegu linii autobusowych przez centralną część obszaru opracowania. Zlokalizowanie przystanku w centrum zapewni ciągłość w użytkowaniu przestrzeni. Z myślą o rowerzystach przedłużono istniejącą ścieżkę rowerową z Parku Centralnego, przez ul. Suraską, ku Rynkowi Kościuszki. Ruch rowerowy na plac został poprowadzony poprzez ciąg pieszo-jezdny, po którym poruszają się autobusy, z zachowaniem pierwszeństwa pieszych. Dzięki tym rozwiązaniom miejsce zyska miano węzła, które zawsze będzie tętnić życiem.

Każda grupa społeczna znajdzie w tej przestrzeni coś dla siebie. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Uniwersytetu, dla studentów przewidziano zarówno miejsce do nauki jak i odpoczynku. Nowo projektowany skatepark umożliwi aktywny wypoczynek młodzieży, a zlokalizowane w pobliżu ustronne miejsce będzie stanowić dla nich punkt spotkań. Specjalnie zaprojektowana przestrzeń do zabawy dla dzieci zachęci do odwiedzenia tego miejsca przez rodziny z dziećmi. Kameralne ścieżki zlokalizowane wewnątrz wyniesionej zieleni, z licznymi miejscami do siedzenia, zachęcą do przebywania w tym miejscu osoby starsze, Zamiłowanie Białostoczan do piłki nożnej będzie znajdować swoje odzwierciedlenie w możliwości wspólnego kibicowania podczas oglądania meczów wyświetlanych wewnątrz amfiteatru. Wielofunkcyjny amfiteatr będzie mógł także pełnić rolę kina plenerowego, miejsca do prezentowania wystaw oraz przestrzeni do organizacji małych imprez okolicznościowych. Dzięki zlokalizowanym tam modułowym meblom, na co dzień będzie on służyć mieszkańcom do wypoczynku. Aby plac pełnił również funkcję kulturową,przewidziane zostały na nim również inne miejsca na organizację wystaw: przed Uniwersytetem oraz wzdłuż promenady ciągnącej się od Rynku Kościuszki w stronę ul. Młynowej.

Chcąc stworzyć miejsce charakterystyczne dla miasta Białystok, w centrum części placu zaprojektowano mebel pełniący rolę wielofunkcyjnego podestu, od którego w posadzce promieniście rozchodzą się stalowe profile. Wybrane profile wskazywałyby kierunek miejsc wartych odwiedzenia w najbliższej okolicy. Utworzona w ten sposób kompozycja nawiązuje do logo miasta. Innym elementem nawiązującym do regionu są meble w formie żubra, stanowiące element placu zabaw. Wzdłuż promenady zaprojektowano drewniane tablice wystawiennicze, które dzięki odpowiednio uformowanym metalowym elementom tworzą napis BIAŁYSTOK.

W celu zaakcentowania nazwy placu, na dachu przystanku umiejscowiono neonowy napis „Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów”. Cały plac jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do amfiteatru zapewniono dzięki pochylni. Nawierzchnia placu oraz niezróżnicowana wysokościowo posadzka ułatwia poruszanie się niepełnosprawnym . Zaakcentowanie buspasa innym kolorem i rodzajem nawierzchni będzie pełnić funkcję ostrzegawczą przed poruszającymi się tam autobusami i rowerami.

Projektowana zieleń została wyniesiona i otoczona murkami, które dzięki odpowiedniej wysokości stanowić też mogą miejsce do siedzenia. Zieleń tworzyć będą przede wszystkim drzewa oraz wysokie trawy ozdobne, które nie wymagają dużej pielęgnacji. Zróżnicowanie wysokościowe elementów tworzących zagospodarowanie placu wyodrębni poszczególne strefy, jednocześnie urozmaicając wizualny odbiór przestrzeni.

Projekt wykorzystuje duży potencjał placu nadając mu wiele nowych funkcji i w ten sposób tworząc przestrzeń atrakcyjną dla każdego. Przedkłada pieszych ponad ruch samochodowy, tym samym tworząc przestrzeń ciekawą, atrakcyjną i bezpieczną.

 

 

 

Share This

Udostępnij

Podziel się z przyjaciółmi informacją o naszej inicjatywie!